ทัศนศึกษานักเรียน English Programme Grade 1-9


หน่วยงานต่างประเทศจัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียน English Programme Grade 1-9 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.30 น.

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งาน English Programme
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep