ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบภายในสายศิลป์-อังกฤษ)


ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 (รอบภายในสายศิลป์-อังกฤษ) โดยมีผู้ที่สอบผ่านและรับเอกสารการลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงินภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง

Keep