ห้องสมุดงดการยืมหนังสือของนักเรียนตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป


นักเรียนทุกระดับงดยืมหนังสือและซีดีรอมตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 162 ครั้ง

Keep