Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สมัครด่วน Summer Course 2008
                             สมัครด่วน Summer Course 2008
                              ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ชาย-หญิงและบุคคลภายนอก)
 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2551 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2551
 หยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 14-18 เมษายน 2551
 เวลาเรียน  08.30 น.-15.00 น.
 อัตราค่าเล่าเรียน 3,500 บาท

**** ด่วนสมัครได้ที่ห้องการเงินวันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2551 รับเสื้อ Summer Course 2008 ฟรี 1 ตัว มูลค่า 200 บาท ***
                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2807-9555-63 ต่อ 0,100ไฟล์แนบ
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 70 ครั้ง จาก งานบัญชีและงบประมาณ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน