นักเรียนชั้น ม.6 พิมพ์บัตรสอบ O-NET


นักเรียนชั้นม.6 สามารถดูเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรสอบ O-NET ได้ตั้งแต่วันนี้  มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้www.niets.or.th

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 132 ครั้ง

Keep