นักเรียนชั้น ม.6 พิมพ์บัตรสอบ A-NET


นักเรียนชั้น ม.6 สามารถดูเลขประจำตัว  สนามสอบ และพิมพ์บัตรเข้าสอบ A-NET ได้ตั้งแต่วันนี้  มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ www.cuas.or.th


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep