แจ้งการปิดระบบเครือข่ายชั่วคราว


          เนื่องด้วยทางงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะทำการปิดเครือข่ายของโรงเรียนทุกระบบ เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายสัญญาณตัวใหม่ให้มีศักยภาพในการบริการมากขึ้น โดยจะทำการปิดระบบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00-24.00 น. และจะสามารถใช้งานได้ตามปกติในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 118 ครั้ง

Keep