Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์
 ขอแสดงความชื่นชมกับ ด.ช.ศรัณย์  คชเสถียร และด.ช. ณัฐพล ธีระนิรมิตร ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
           ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน