แสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์


ขอแสดงความชื่นชมกับ ด.ช.ศรัณย์  คชเสถียร และด.ช. ณัฐพล ธีระนิรมิตร ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 150 ครั้ง

Keep