ขอเชิญคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายประชุมวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551


              ขอเชิญคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายประชุมเพื่อพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายในวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องอบรม อาคารรัตนบรรณาคาร

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 102 ครั้ง

Keep