เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ


ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2550
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์มารีฯ
ติดต่อขอรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ ม.นิมิตร  กิตติบริรักษ์  หัวหน้าระดับ ม.6

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง

Keep