Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2551
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะจัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ผู้ปกครองนักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551  ระหว่างเวลา 09.00 น.-12.00 น.  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

กำหนดการ
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. -  ลงทะเบียน
-  Presentation กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2550
        09.00 น. – 11.00 น. -  ผู้อำนวยการกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ
-  หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจงเรื่องระบบการเรียนการสอน
-  หัวหน้าฝ่ายปกครองชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติด้านระเบียบวินัย
-  แนะนำครูประจำชั้น / ครูคู่ชั้น
      11.00 น. – 12.00 น. -  ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น/ครูคู่ชั้น (ในห้องเรียนอาคารราฟาแอล)
-  เลือกตัวแทนผู้ปกครอง
-  รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ผลการเลื่อนสภาพนักเรียนเป็นตัวจริง การสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551
    - แจ้งวันหยุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 115 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
ส่งข้อมูลข่าวสารโดยการใช้ระบบ SMS จากหน้า Web site และ ระบบ MMS
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน