ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2551


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะจัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ผู้ปกครองนักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551  ระหว่างเวลา 09.00 น.-12.00 น.  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

กำหนดการ
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. -  ลงทะเบียน
-  Presentation กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2550
        09.00 น. – 11.00 น. -  ผู้อำนวยการกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ
-  หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจงเรื่องระบบการเรียนการสอน
-  หัวหน้าฝ่ายปกครองชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติด้านระเบียบวินัย
-  แนะนำครูประจำชั้น / ครูคู่ชั้น
      11.00 น. – 12.00 น. -  ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น/ครูคู่ชั้น (ในห้องเรียนอาคารราฟาแอล)
-  เลือกตัวแทนผู้ปกครอง
-  รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน


จำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง

Keep