โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะออกค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2550


การออกค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2550 ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 4 -6 มีนาคม 2551 ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง อ.เมือง จ.สุโขทัย และโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อ.แม่สอด จ.ตาก

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 255 ครั้ง

Keep