การส่งงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยหน่วยงาน


กำหนดส่งงานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2550
ภายในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551 ที่งานวิจัยและพัฒนา ห้องนโยบายและแผน
    สิ่งที่ต้องส่ง
1.  เอกสารรายงานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน่วยงาน 1 เล่ม
2.  ไฟล์ข้อมูลรายงานวิจัย
3.  นำข้อมูลขึ้นแสดงบนเว็บไซต์สร้างงานวิจัย http://research.act.ac.th

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep