นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับความสามารถทางวิชาการ


ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียน ที่ร่วมโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
ด.ช.สิริสวัสดิ์  ปลื้มวรสวัสดิ์  ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา'50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.6  ได้อันดับที่ 1 ของเขต
ด.ช.นรชัย      อนันต์ศักดากุล  ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา' 50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขต
ด.ช.ณัฐภัทร  พิพิธเดชา        ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา' 50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขต
ด.ช.จิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์ ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา' 50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขต
ด.ช.จักรกฤษณ์  คุรุรัตน์พันธุ์  ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา' 50 ในประเภทคะแนนรวม ชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของเขต

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง

Keep