นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับความสามารถทางวิชาการ


ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนเก่งอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก
ชมรมบัณฑิตแนะแนว ในโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ ดังนี้
1.  นายเจนวิชญ์  วานิชพิพัฒน์  นักเรียนชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว 13557
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ทำคะแนน PRE -ADMISSIONS สายวิทย์
ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
2. นายอรรถวิทย์  เลิศสรรเสริญ นักเรียนชั้น ม.3/1 เลขประจำตัว 15292
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ทำคะแนน PRE - ม.ต้น
ประเภทคะแนนรวม (สายเตรียมอุดม) ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
3.  ด.ช. ทัศน์พล  รัตนะโสภณชัย  นักเรียนชั้น ม.2/10 เลขประจำตัว 16017
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ทำคะแนน PRE - ม.ต้น
ประเภทคะแนนรวม (สายมหิดลวิทยานุสรณ์) ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep