ประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่

1. ช่วงเวลาการรับสมัคร
        ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดปีการศีกษา 2551

2. วิธีการสมัคร
        2.1 สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายแนะนำตัวที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่  เขตบางแค กรุงเทพฯ10160 โทรศัพท์  02-8079555 - 63  ต่องานบุคลากร 103 หรือ 105
        2.2 ส่งทาง  E-Mail    kai_act@hotmail.com

3.คุณสมบัติ
        3.1 เพศหญิง / ชาย
        3.2 วุฒิการศึกษา ตั้งแต่อนุปริญญา-ปริญญาโท
        3.3 ความสามารถหรือคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) อาทิ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
        3.4 สาขา/วิชาเอก
                1) ฟิสิกส์
                2) เคมี
                3) ชีววิทยา
                4) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
                5) คณิตศาสตร์
                6) ภาษาจีน
                7) นิติศาสตร์ (เพื่อเป็นนิติกร-นักกฎหมาย)
                8) การบริหารบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์
                9) การวิเคราะห์ระบบการเงิน - การตลาดจำนวนผู้อ่าน 121 ครั้ง

Keep