การรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)


การรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประจำปีการศึกษา 2550
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร
        วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 
        หมายเหตุ  นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.4 อสธ.)
        รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร  วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551  เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 
        หมายเหตุ  นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

    - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.1 อสธ.)
        รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
        หมายเหตุ  นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

   
   

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง

Keep