Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางซ่อมเสริมระดับชั้นม.1-2 และ ม.4-5 ภาคเรียนที่ 2/2550
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และ 5 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนติด "0 " และ ตารางซ่อมเสริมที่บอร์ดข้างห้องวัดผล  ขอให้นักเรียนดำเนินการซ่อมเสริมตามวันและเวลาที่กำหนดให้ และแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ( กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 เรียน summer แต่งกายสุภาพ )
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 44 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน