ตารางซ่อมเสริมระดับชั้นม.1-2 และ ม.4-5 ภาคเรียนที่ 2/2550


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และ 5 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนติด "0 " และ ตารางซ่อมเสริมที่บอร์ดข้างห้องวัดผล  ขอให้นักเรียนดำเนินการซ่อมเสริมตามวันและเวลาที่กำหนดให้ และแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ( กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 เรียน summer แต่งกายสุภาพ )

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 56 ครั้ง

Keep