ค่ายศิลปะสัมพันธ์  Creative  Art  Camp  2007


ค่ายศิลปะสัมพันธ์ 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการเข้าค่ายศิลปะสัมพันธ์ จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่12-13-14 มีนาคม  2551ที่บรุคไซด์  วัลเล่ย์รีสอร์ท  จังหวัดระยอง  มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง    โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าร่วมการเข้าค่าย


จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง

Keep