Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ค่ายศิลปะสัมพันธ์  Creative  Art  Camp  2007
 ค่ายศิลปะสัมพันธ์ 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการเข้าค่ายศิลปะสัมพันธ์ จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่12-13-14 มีนาคม  2551ที่บรุคไซด์  วัลเล่ย์รีสอร์ท  จังหวัดระยอง  มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง    โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าร่วมการเข้าค่าย
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง จาก งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน