ประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ สัญจร


สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2551 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม 8 คน ดังนี้
1. นายส่องแสง  ปทะวานิช  นายกสมาคมฯ
2. ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
3. นางปัญจรีย์  จุลไกรอานิสงส์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
4. นายเรืองศักดิ์  เบญจพันธุ์  เลขานุการสมาคมฯ
5. มิสวัชรีย์  ศรีวิชัยรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ
6. นางรินทร์นภา  สุขพอดี  นายทะเบียนสมาคมฯ
7. นายเสระวี  อินบำรุง  กรรมการสมาคมฯ
8. มาสเตอร์จรัญ  น้อยอิ่ม  กรรมการสมาคมฯ

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 381 ครั้ง

Keep