กำหนดแจก อสธ สาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


ทางแผนกธุรการ จะแจก  อสธ สาร  ฉบับที่ 62 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ให้กับนักเรียนทุกคน ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 โดยภายในฉบับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2550  พร้อมประมวลภาพกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม 2551 - เมษายน 2551

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง

Keep