โครงการเสาร์สร้างสรรค์ English Program


แผนก English Program จัดมีโครงการเสาร์สร้างสรรค์สำหรับนักเรียน English Program ภาคเรียนที่ 1/2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียน และเสริมความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนให้กับ  นักเรียน  โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2551  ถึง วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เวลาเรียน 09.00 น.- 15.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลาเรียน 08.30 น. - 12.00 น.
สถานที่เรียน อาคารเซนต์ยอเซฟ (อาคารเรียน English Program)

** 1. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการงดเปิดคอร์สในกรณีที่นักเรียนในแต่ละดับชั้นต่ำกว่า 10 คน
** 2. นักเรียน EP ที่สมัครเรียนโครงการเสาร์สร้างสรรค์ของโรงเรียนสามารถย้ายมาเรียนในโครงการเสาร์สร้างสรรค์ของ English Program ได้


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งาน English Programme
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 118 ครั้ง

Keep