แจ้งการจ่ายเงินค่าเทอมบุตรบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2551


การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของบุตรบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในภาคเรียนที่ 1/2551  งานการเงินจะทำการจากค่าสอนเสริมจำนวน 4 เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนกันยายน 2551 ตามรายละเอียดที่แนบ  ส่วนที่บุคลากรจะเบิกจากราชการ  งานการเงินจะแจ้งให้ทราบต่อไป

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 187 ครั้ง

Keep