รับใบประกาศนียบัตร


              นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550  ติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์
อาคารเซนต์คาเบรียล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 145 ครั้ง

Keep