ทัศนศึกษาในโครงการ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง"


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะจัดทัศนศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551 ตามโครงการ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง" เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนในเครือฯ ตามนโยบายของมูลนิธิฯ ซึ่งในช่วงวันดังกล่าวตรงกับเทศกาลเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี คุณครูและเจ้าหน้าที่ท่านใดสนใจจะร่วมเดินทาง กรุณาแจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน (ห้องประชาสัมพันธ์) ภายในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 175 ครั้ง

Keep