การสมัครสอบ EJU สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี


              สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนการรับสมัครสอบ EJU. (Examination for Japanese University) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจจะไปศึกษาต่อประเทศญี่ป่น ในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่สนใจจะทดสอบความรู้ภาษาญี่ป่น
          สมัครได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 25 ก.ค. 2551 สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 02-234-6951 หรือ 02-234-6954  , 02-234-9396-7  หรือดูใบประกาศได้ที่ป้ายประกาศ บริเวณอาคารเซนต์คาเบรียล ชั้นล่าง


จำนวนผู้อ่าน 184 ครั้ง

Keep