รับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนมหาวิทยาลัย APU


สำนักงานประสานงาน (ประเทศไทย) ฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยริทชุ เมคัน เอเชียแปซิฟิก กำหนดเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยจะเปิดรับสมัครเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 51
และสอบคัดเลือกประมาณวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2551
นักเรียนที่สนใจ ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีผลการเรียน GPA  3.00 ขึ้นไป และมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
3. ผู้ปกครองควรมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนในด้านการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณเดือนละ 25,000 - 30,000 บาท
ผู้สนใจแจ้งความจำนงและขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ทาง www.apu-thailand.com โดยคลิกที่ "About Application" และคลิกที่ "แบบฟอร์มใบสมัคร"  กรอกข้อมูลนักเรียน แล้วส่งไปยังสำนักงาน ฯ หรือ สอบถามได้ที่ 02-413-0275 (กด 0 หรือ 1)  หรือสอบถามที่รองผู้อำนวยการ (ดร.พลสัณห์) 081-171-1117
ขอทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ งานแนะแนว  อาคารเซนต์คาเบรียล ชั้น 1


จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง

Keep