แจ้งการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับประถม(pre.ประถมต้น-ประถมปลาย)


งานแนะแนวร่วมกับชมรมบัณฑิตแนะแนว  จัดให้มีการวัดความสามารถทางวิชาการระดับประถม(pre ประถมต้น-ประถมปลาย) สำหรับนักเรียนชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3-6  ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6  มกราคม  2551  ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  และนักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  โดยในปีการศึกษานี้  มีจำนวน ทั้งสิ้น  ดังนี้
-  ประถมศึกษาปีที่  3    สมัครจำนวน  171  คน
-  ประถมศึกษาปีที่  4    สมัครจำนวน  167  คน
-  ประถมศึกษาปีที่  5    สมัครจำนวน  179  คน
-  ประถมศึกษาปีที่  6    สมัครจำนวน  285  คน
โดยมีนักเรียนทั้งหมด  802  คน  และจัดสอบในวันอาทิตย์ที่  6  มกราคม  2551
ณ อาคารราฟาแอล  เวลา 08.00-15.00 น.

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 311 ครั้ง

Keep