ฝ่ายบริหารทั่วไป  กำลังดำเนินการก่อสร้าง Cover  Walkway บริเวณด้านหน้าอาคารราฟาแอล-สนามฟุตบอล


        ฝ่ายบริหารทั่วไป  กำลังดำเนินการก่อสร้าง Cover  Walkway  บริเวณด้านหน้าอาคารราฟาแอล - สนามฟุตบอล ซึ่งย้ายมาจากบริเวณด้านหลังอาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารอิลเดอฟองโซ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง และเพื่อเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียน ม.ปลายใหม่ในปลายเดือนนี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

Keep