นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  รุ่นอายุ 16 ปี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม - เตรียมทีมฟุตบอลเยาวชนตัวแทนประเทศไทย รุ่นอายุ 16 ปี           


นักกีฬาทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  รุ่นอายุ 16 ปี ได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  เข้าร่วมเก็บตัว-เตรียมทีม และแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนตัวแทนประเทศไทย  อายุ  16 ปี  ครั้งที่ 4  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนตัวแทนประเทศไทย  อายุ 16 ปี    ณ  สาธารณรัฐสาคะ  สหพันธรัฐรัสเซีย  ระหว่างวันที่  3 - 13  กรกฎาคม  2551

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 165 ครั้ง

Keep