การอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมผ่าน Internet


เนื่องด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซีผ่านทาง Internet ให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเนื้อหา สมัครลงทะเบียน และ เข้าร่วมอบรม ได้ที่เว็บไซต์ http://www.programming.in.th ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง

Keep