การบันทึกเทปโทรทัศน์รายการดิสคัฟเวอรี่ วันที่ 18 มิถุนายน 2551  เวลา 09.00 น.-11.00 น.


ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการดิสคัฟเวอรี่ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมบันทึกเทปในวันและเวลาดังกล่าว

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสิ่งแวดล้อม
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 113 ครั้ง

Keep