โครงการประกวดเกมส์และสื่อสร้างสรรค์ในระดับสากล


สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดโครงการประกวดเกมส์และสื่อสร้างสรรค์ในระดับสากล โดยดำเนินการจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 2 กันยายน 2551 เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเผยแพร่สนับสนุนผลงานของเด็กและเยาวชนสู่การประกวดในระดับสากลต่อไป นักเรียนคนใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามได้ที่
http://www.opec.go.th หรือ http://www.thaitube.in.th


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 142 ครั้ง

Keep