เชิญหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายประชุมเรื่องการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน


ขอเชิญหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประชุม  เรื่องการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมราฟาแอล  โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธาน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง

Keep