วันที่ 14 มิถุนายน 2551 ฉีดพ่นยากันยุงภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2


 งานสถานที่และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป จะดำเนินการฉีดพ่นยากันยุง ภายในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551 เวลา 16.00 น ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องกรุณาออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสิ่งแวดล้อม
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 122 ครั้ง

Keep