แจ้งแนวทางการแจ้งซ่อม บำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


        ด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดช่องทางการแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ 2 ช่องทางคือ แบบเขียนใบสีชมพู ซึ่งเป็นการปฏิบัติในแนวเดิม และได้มีการเพิ่มให้สามารถแจ้งซ่อมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยคุณครูสามารถศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ได้โดยการคลิกที่รายละเอียดเพิ่มเติม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง

Keep