ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานวิจัย


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อการรับรางวัลและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานวัดผลและวิจัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง

Keep