นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ถ่ายทำวิดีโอเพื่อประกอบการเรียนวิชาสังคม


        ในวันที่15 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จะใช้สนามบาสของโรงเรียนเพื่อถ่ายทำวิดีโอประกอบการเรียนวิชาสังคม ในหัวข้อ "รู้แพ้  รู้ชนะ คือ น้ำใจนักกีฬา" โดยมีมาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประสานงานการใช้สถานที่

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสิ่งแวดล้อม
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 208 ครั้ง

Keep