การฉีดวัคซีน  ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


        โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 ได้จัดรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคคลทั่วไป  ด้วยการจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่และจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ในราคาพิเศษ  เข็มละ  430  บาท  ในวันศุกร์ที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2551  ตั้งแต่เวลา  08.00 น.-15.30 น.  ณ  อาคารอัสสัมชัญ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง

Keep