ประชุมคณะครูแผนกการเงิน


ขอเชิญคณะครูแผนกการเงินประชุมพร้อมกันในวันที่ 18  มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 - 17.00 น  ณ  ห้องประชุมข้างห้องผู้อำนวยการ รัตนบรรณาคารชั้น 1

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง

Keep