ขอเชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"วันสุนทรภู่"


ศูนย์วิทยาการ จะจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2551 ขอเชิญครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"วันสุนทรภู่"ได้ที่ศูนย์วิทยาการชั้น 3 - 4

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง

Keep