ประชุมเครือข่ายงานการเงินมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2550


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เป็นเจ้าภาพ  ในการจัดการประชุมกลุ่มเครือข่ายงานการเงินของมูลนิธิฯ  ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารยอห์นแมรี  เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงการนำระบบการเงินของโรงเรียนเข้าสู่นิติบุคคล  โดยมีหัวข้อที่จะปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางร่วมกันดังนี้
1.  การจัดทำประกาศค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมการเรียนอื่น
2.  แนวทางการจัดทำบัญชี  เพื่อเข้าสู่นิติบุคคล
3.  ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ของโรงเรียนในเครือฯ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 109 ครั้ง

Keep