ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินประชุมครั้งที่ 6/2551


        ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ประชุมครั้งที่ 6/2551 ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โดย มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์  เป็นประธานในที่ประชุม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง

Keep