ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ในโอกาสที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันชั้นนำ   ในสาขาคณะวิชาต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน ตามรายละเอียดดังแนบ

ขอแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้อำนวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป  ตามศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งาน English Programme
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 230 ครั้ง

Keep