Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ในโอกาสที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันชั้นนำ   ในสาขาคณะวิชาต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน ตามรายละเอียดดังแนบ

ขอแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้อำนวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป  ตามศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560)
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  สุชาดา    สนองอุทัย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
     
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561)
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 218 ครั้ง จาก งาน English Programme

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน