ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 (กสพท.)


ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ได้ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรงปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้ดำเนินการสอบวิชาเฉพาะเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 และได้รับคะแนนวิชาการ 7 วิชาจาก สทศ. เป็นที่เรียบร้อย ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 11 คน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยมีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายของแต่ละสถาบันตามเอกสารแนบ


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 524 ครั้ง

Keep