เชิญคณะครู IEP (สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ) ในระดับ ป.1 ป.2 ป.4 ม.1 และ ม.4 ประชุม


ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญคณะครู IEP (สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ) ในระดับ ป.1 ป.2 ป.4 ม.1 และ ม.4 เข้าประชุม ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราฟาแอล

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 357 ครั้ง

Keep