โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลในโครงการคัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"


        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้ารับโล่รางวัล โครงการคัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" โดยทางโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในผลงานแหล่งเรียนรู้เรื่อง "ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด" ซึ่งจะไปรับมอบรางวัลในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2551ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาะการคุรุสภา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง

Keep