ขอเชิญครูกลุ่มสาระฯศิลปะประชุม


ขอเชิญครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะประชุมพร้อมกัน วันจันทร์ที่ 16 มิถุนานยน 2551 เวลา 13.00 น.-14.20น. ณ ห้องประชุมราฟาแอล ชั้น5


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก กลุ่มวิชาศิลปะ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 127 ครั้ง

Keep