Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง
 

ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง ในงานพิธีประกาศรางวัล Energy Mind Award 2011 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม 


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 168 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน