ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง


ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง ในงานพิธีประกาศรางวัล Energy Mind Award 2011 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 186 ครั้ง

Keep