ขอแสดงความยินดีกับ มิสเยาวลักษณ์ กุลดำรงค์ ที่ได้รับรางวัลผู้ประสานงานโครงการดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการ แกะ ล้าง เก็บ กับโอวัลติน ปีที่ 3


ขอแสดงความยินดีกับ มิสเยาวลักษณ์ กุลดำรงค์ ที่ได้รับรางวัลผู้ประสานงานโครงการดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการ แกะ ล้าง เก็บ กับโอวัลติน ปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 227 ครั้ง

Keep