Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ มิสเยาวลักษณ์ กุลดำรงค์ ที่ได้รับรางวัลผู้ประสานงานโครงการดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการ แกะ ล้าง เก็บ กับโอวัลติน ปีที่ 3
 

ขอแสดงความยินดีกับ มิสเยาวลักษณ์ กุลดำรงค์ ที่ได้รับรางวัลผู้ประสานงานโครงการดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการ แกะ ล้าง เก็บ กับโอวัลติน ปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 215 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน